Резюме №1

Сорока Іван Іванович

Фінансовий директор

Повна зайнятість, неповна зайнятість, дистанційна робота.

Вік: 55 років

Місто: Івано-Франківськ

Контактна інформація

Телефон: 066 965-10-20

Ел. пошта: sorokaivan63@gmail.com

Досвід роботи

Фінансовий директор, головний бухгалтер

з 12.2001 по 10.2017 (15 років 10 місяців)
ПрАТ “Сегежа-Оріана-Україна”, Калуш (виготовлення пакувань з паперу та картону: під цемент, будівельні суміші та продуктів харчування.)

 • Керівництво фінансовим відділом з 5 працівників.
  • Впровадження та ведення комп’ютеризованого фінансового, бухгалтерського та податкового обліку, згідно національних стандартів бухгалтерського обліку України, податкового кодексу України.
  • Прогнозування, планування, аналіз та контроль:
  виробленої продукції, її продаж, закупівлю сировини, транспортні послуги по відгрузці продукції, та отриманій сировині, споживання енергоносіїв підприємством, структуру собівартості продукції, розрахунок ціни на виготовлену продукцію, оплату через клієнт-банк кредиторської заборгованості як в грн. так і у валюті, експорт продукції, імпорт сировини, обладнання, повернення дебіторської заборгованості, нарахування зарплати, оприбуткування та введення в експлуатацію основних засобів.
  • Складання та своєчасність подачі звітів в органи статистики, податкову службу, фонд соціального страхування, місцеві органи самоврядування.
  • Зустріч та супровід працівників контролюючих органів, ознайомлення з актами документальних перевірок, їх підписання, або оскарження в суді.
  • З 2001 по 2005 рр підприємство було збиткове, з 2006 р. завдяки впровадженим методам зменшенню затратних статей собівартості продукції, збільшенню ціни продажу, підприємство працює прибутково.

Головний державний податковий ревізор інспектор

з 03.1993 по 12.2001 (8 років 9 місяців)
Державна податкова інспекція, Калуш (Документальні перевірки юридичних та фізичних осіб)

 • Документальні перевірки з питання правильності нарахування та своєчасності сплати податків та платежів до бюджету: виробничих підприємств, будівельних компаній, банківських установ, підприємств сфери торгівлі, громадського харчування, сільськогосподарських товаровиробників АПК, іноземних представництв, брокерських компаній, страхових агенств, фізичних осіб підприємницької діяльності.
  • За період роботи було здійснено перевірку більше сотні підприємств різних форм та сфер діяльності. За що присвоєно спеціальне звання “Інспектор податкової служби 2-го рангу” та оголошено подяку.

Економіст по бухгалтерському аналізу та фінансам

з 08.1991 по 03.1993 (1 рік 7 місяців)
Дослідно-виробниче об’єднання “Карпатнафтомаш”, Калуш (виробництво машин та обладнання для нафтової промисловості)

 • Здійснення економічних розрахунків на основі даних бухгалтерського та фінансового обліку, з метою виявлення неефиктивної роботи взаємодії підрозділів підприємства, що приводить до додаткових затрат та втрату робочого часу на прийняття рішення про виробноцтво та доставку машин та обладнання до замовника, на основі підписаних договорів.
  • Складання пропозицій та економічних розрахунків по ефективній роботі підрозділів підприємства, та контроль за їх виконанням.

Бухгалтер

з 07.1990 по 07.1991 (1 рік)
Роздрібно-торгове обєднання  АПК “Дністер”, Жидачів (торгівля продуктами харчування, громадське харчування.)

 • Облік реалізованої продукції, нарахування та виплата заробітної плати, утримання податків із зарплати та своєчасність сплати їх до бюджету.
  • Інвентаризація та ревізія продуктових магазинів, кафе, ресторанів, визначення норм природних втрат, виявлення нестач та крадіжок.

Освіта

Тернопільський інститут народного господарства

планово-економічний, Тернопіль
Вища, з 09.1986 по 06.1990 (3 роки 9 місяців)

-економіка підприємств різних форм власності,
-бухгалтерській облік, аналіз, ревізія та контроль підприємств різних форм власності,
-методи визначення та усунення причин збитковості підприємств.

Додаткова освіта

 • Тернопільська академія народного господарства (1994, 2 місяці)
 • Київська академія ревізорів-інспекторів (1993 р. 2 місяці)

Професійні та інші навички

 • Навички роботи з комп’ютером
  • 1С, 7.7;8.2; MS Office, М.Е.Doc , ЛІГА, поштові програми. КЛІЄНТ-БАНК.

Знання мов

 • Українська ─ вільно
 • Російська ─ середній
 • Англійська ─ середній

Додаткова інформація

Мета
Посада фінансового директора, головного бухгалтера (в команді або єдиним на підприємствах різної форми власності). Керівника. Директора підприємства.
• Складаю та перевіряю правильність оформлення та своєчасність відображення в програмі 1С (v8);
• надходження від покупців та оплату постачальникам грошових коштів згідно банківських виписок;
• у разі необхідності отримання банківських кредитів, готую документи, розрахунки на отримання кредитів, та контролюю графік оплати кредитів та відсотків по них;
• прихідних та розхідних накладних, реєстрацію податкових накладних, нарахування заробітної плати, своєчасність виплати як авансу так і зарплати, а також повноту сплати відрахувань та податків із неї;
• виплату авансів на відрядження та авансові звіти; прихід основних  засобів та введення їх в експлуатацію, правильність нарахування амортизації;
• формування собівартості продукції, загально-виробничих, адміністративних, та затрат на збут;
• запаси сировини, готової продукції, тари та товарно-матеріальних цінностей;
• оприбуткування та списання запчастин на ремонтні роботи обладнання, а також роботи по будівництву, ремонту та реконструкції виробничих приміщень;
• здійснюю контроль за проведенням інвентаризації як основних засобів , товарно-матеріальних цінностей, так і дебіторської та кредиторської заборгованості.
• для подачі як статистичної так і податкової звітності користуюся програмою M.E.Doc, нею відправляю такі звіти, та декларації:
Баланс, Звіт «Про фінансові результати», примітки «До річної фінансової звітності», звіт «Про рух грошових коштів», Декларацію «Про валютні цінності», Декларацію «Про ПДВ», Декларацію «Про податок на прибуток», Декларацію «З плати за землю», Декларацію «З податку на нерухоме майно», Звіт «Про ЄСВ», форму 1 ДФ, та інші звіти.
• Працюю в програмі 1С, 7.7;8.2; MS Office, М.Е.Doc, ЛІГА, поштові програми, КЛІЄНТ-БАНК.
• Співпрацюю з контролюючими органами, що здійснюють перевірку підприємства.